Program realizowany jest przez:

A A A

CEO od ponad 20 lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku i naturalnej zdolności uczenia się, rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi, tak by byli w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rynek pracy i ich społeczno-ekonomiczne otoczenie. W naszej misji i celach mieści się inicjowanie i wdrażanie takich rozwiązań edukacyjnych, które wspierają młodych ludzi w przechodzeniu z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Strona Główna