Doradcom metodycznym oraz nauczycielom wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, nauczycielom przedmiotów zawodowych, a także innych nauczycielom realizującym edukację finansową polecamy warsztaty organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w ramach Światowego Tygodnia Inwestora na temat inwestowania na rynku finansowym.

 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z mechanizmami funkcjonowania rynku finansowego, możliwościami wykorzystania instrumentów finansowych o różnym poziomie ryzyka i zysku, a także pokazanie, jak w przystępny sposób przekazać uczniom wiedzę w przedmiotowym zakresie.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. (w godz. 10:30 - 14:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, w Warszawie.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów wydane przez UKNF, materiały konferencyjne oraz publikacje edukacyjne wydane nakładem Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.knf.gov.pl.

Na stronie  UKNF znajdą Państwo także więcej informacji o warsztatach.

 

oprac.MaŚ