Zapraszamy do współpracy

Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku i naturalnej zdolności uczenia się, rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi, tak by byli w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rynek pracy i ich społeczno-ekonomiczne otoczenie.

Mając na uwadze proces nieustannego kształtowania się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, a wraz z nim zmieniającą się rolę szkoły i edukacji chcemy integrować różne środowiska, doświadczenia i inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji finansowej i ekonomicznej.

Zapraszamy do współpracy z CEO:

 • osoby indywidualne - autorów materiałów dydaktycznych, trenerów i edukatorów, doradców zawodowych, doświadczonych w pracy ze środowiskiem szkolnym (uczniami, nauczycielami i rodzicami);
 • podmioty gospodarcze – firmy i instytucje, które w ramach swojej strategii zarządzania chcą rozwijać społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w obszarze edukacji;
 • organizacje pozarządowe i instytucje publiczne – zajmujące się edukacją, promowaniem dobrych konsumenckich postaw i kształtowaniem umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy;
 • instytucje finansowe – którym zależy na wychowywaniu świadomych klientów od najmłodszych lat;
 • uczelnie wyższe – naukowo zajmujące się badaniem zdrowia finansowego młodych Polaków, zainteresowanych wdrażaniem dobrych rozwiązań dydaktycznych ośród nauczycieli i edukatorów;
 • szkoły, organy prowadzące, placówki doskonalenia nauczycieli
 • inne podmioty – które w swoich celach mają rozwój edukacji finansowej i ekonomicznej.  

Możliwy zakres współpracy z CEO:

 • współtworzenie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów
 • wspólne rzecznictwo w sprawie edukacji finansowej i ekonomicznej w szkolnictwie
 • współudział w organizowanych wydarzeniach (wystąpienia, materiały edukacyjne)
 • promowanie nieodpłatnych inicjatyw edukacyjnych
 • partnerstwo przy tworzeniu wspólnych projektów i ubieganiu się o środki zewnętrzne
 • współfinansowanie inicjatyw CEO
 • i inne.

Tutaj znajdziesz listę instytucji, z którymi współpracowaliśmy/współpracujemy w zakresie upowszechniania edukacji ekonomicznej.

W sprawie wspołpracy skontaktuj się z zespołem przedsiebiorczy@ceo.org.pl

Opr. Zespoł MP
Fot. Tomasz Kwiręg