O nas

CEO od ponad 20 lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku i naturalnej zdolności uczenia się, rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi, tak by byli w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rynek pracy i ich społeczno-ekonomiczne otoczenie. W naszej misji i celach mieści się inicjowanie i wdrażanie takich rozwiązań edukacyjnych, które wspierają młodych ludzi w przechodzeniu z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Współpracujemy z samorządami lokalnymi i dyrekcjami szkół w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych oraz komunikacji pomiędzy szkołą a lokalnymi środowiskami; organizujemy kompleksowe wsparcie szkół; wdrażamy programy skierowane do młodzieży, aktywizujące ich na rzecz lokalnego środowiska oraz rozwijające kompetencje kluczowe; wspieramy rozwój – we współpracy z samorządami - lokalnych polityk oświatowych.

Programy CEO zakładają zespołową pracę, dzięki której młodzi ludzie rozwijają niezbędne na rynku pracy komp. społeczno-obywatelskie i komunikacyjne, uczą odpowiedzialności za realizację zadań, angażują w samorządność oraz wolontariat. Uczniowie dzięki nim nie tylko zdobywają doświadczenie „zawodowe”, ale też zyskują poczucie sprawczości i wpływu na otoczenie.

Także działania wspierające młodzież w przechodzeniu z edukacji do aktywności zawodowej od samego początku istnienia Fundacji mieszczą się w jej celach statutowych i misji. Z powodzeniem realizujemy projekty z elementami doradztwa rozwijające kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości (poprzednie edycje „Młodych Przedsiębiorczych”, „Ekonomia w praktyce”), w których - poprzez zaangażowanie uczniów w wymyślanie  i inicjowanie własnych przedsięwzięć ekonomicznych - rozwijamy umiejętności: autodiagnozy, pozyskiwania sojuszników i współpracy, analizy rynku edukacyjnego i pracy.

CEO od lat kieruje swoją ofertę do szkół w małych miejscowościach, gdzie możliwości nabywania przez uczniów wartościowych doświadczeń edukacyjnych jest mniejsza. Zwiększamy w ten sposób możliwości kształcenia grup zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym, a w konsekwencji także społecznym.

Opr. Zespół programów ekonomicznych
Fot. Tomasz Kwiręg