Kontakt

 

ZESPÓŁ PROGRAMÓW EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Magdalena Świderska

Tel. 22 659 62 05 wew. 105
e-mail: 
magdalena.swiderska@ceo.org.pl
e-mail:przedsiebiorczy@ceo.org.pl

 

 

Daria Żukowska

Tel. 22 659 62 05 wew. 122
 

 

Mateusz Konieczny

Tel. 22 659 62 05 wew. 105
e-mail: mateusz.konieczny@ceo.org.pl
e-mail:przedsiebiorczy@ceo.org.pl

 

 

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Tel. 22 659 62 05 wew. 109
e-mail: sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl

 
Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa