Codzienne stykamy się z nie zawsze rzetelnymi i wiarygodnymi instytucjami finansowymi. Dostrzegamy zachwianą równowagę sił między nimi a klientami. Obserwujemy też trudności w dochodzeniu własnych praw, z jakimi mierzą się obywatele. To wszystko wskazuje na potrzebę wspierania ich w przypadkach sporu, ale także na prowadzenie praktycznej edukacji finansowej już od najwcześniejszych lat.

 

Dlatego Centrum Edukacji Obywatelskiej, członek PREF-u i jednocześnie organizacja od lat zajmująca się edukacją ekonomiczną współpracuje od ponad roku z Rzecznikiem Finansowym, powołanym właśnie w celu ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego,  w zakresie promocji edukacji finansowej i mocniejszego osadzanie jej w szkole.

Pierwszym projektem, zrealizowanym przez CEO – przy wsparciu Rzecznika Finansowego – była organizacja w roku szkolnym 2017/2018 kolejnej edycji  przedmiotowego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w woj. wielkopolskim i podlaskim z dużym komponentem zagadnień finansowych.

Edukacja finansowa (wg definicji OCED z 2005 r.) to proces, dzięki któremu konsumenci finansowi/inwestorzy lepiej rozumieją produkty, pojęcie i ryzyka finansowe oraz zyskują umiejętności i pewność, że przez pozyskiwanie informacji, instrukcji i/lub obiektywnych wskazówek, które sprawiają, że są bardziej świadomi ryzyk finansowych i możliwości dokonywania wyborów, wiedzą gdzie udać się po pomoc oraz podejmują inne skuteczne działania mające na celu poprawę ich sytuacji finansowej.

 

Obecnie CEO i Rzecznik Finansowy współpracują przy opracowywaniu materiałów związanych z nową podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Z inicjatywy Rzecznika Finansowego w części II dotyczącej rynku finansowego znalazły się w niej: pkt 2: Uczeń charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce. (w tym Rzecznika Finansowego); pkt 15: Uczeń formułuje reklamację do instytucji rynku finansowego i pisze skargę do Rzecznika Finansowego na przykładzie wybranego produktu finansowego.

Przygotowany został materiał skierowany do wydawców podręczników, zawierający propozycje treści, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w podręcznikach i materiałach pomocniczych, by wesprzeć nauczycieli w realizacji tych zapisów. Załączamy go poniżej. Może on zostać wykorzystany dowolnie, w zależności od możliwości i potrzeb w całości lub we fragmentach w opracowywanych publikacjach (wszystkie opracowane materiały, infografiki i zdjęcia objęte są licencją CC0 Creative Commons).

W trakcie opracowania są scenariusze skierowane do dla nauczycieli i uczniów -  rozwijające tematykę ujętą w cytowanych wyżej punktach podstawy programowej.  Jeden z przykładowych scenariuszy autorstwa dr Łukasza Tomczyka („Czy nasze pieniądze są bezpieczne w sieci”) już jest dostępny na stronie https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/czy-nasze-pieniadze-sa-bezpieczne-w-sieci . W przygotowaniu są cztery dotyczące: systemu ochrony konsumentów na rynku finansowym, składania reklamacji, postępowania polubownego i interwencyjnego i ryzyka związanego z lokowaniem pieniędzy.

Planowane jest uruchomienie podstrony na stronie Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl, na której oprócz przekazanych propozycji treści, publikowane będą scenariusze zajęć wraz z materiałami edukacyjnymi, infografikami, materiałami multimedialnymi oraz przydatnymi linkami, z których będą mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki zainteresowani nie tylko realizacją podstawy programowej, ale także upowszechnianiem tej tematyki wśród uczniów.

Materiały będzie udostępniać także Centrum Edukacji Obywatelskiej na stronie www.przedsiebiorczy.ceo.org.pl

 

Opr. Sylwia Żmijewska-Kwiręg (Centrum Edukacji Obywatelskiej)