Projekty

Czym są miniprojekty uczniowskie w programie? 

Po lekcji przeprowadzonej przez wolontariuszy i wolontariuszki AXA uczniowie, którzy wybrali wariant rozszerzony programu, będą realizować zespołowe miniprojekty związane z tematyką omawianą w trakcie lekcji.

  • Projekty realizowane będą zgodnie z instrukcjami przygotowanymi w programie.  
  • Jeden projekt realizowany jest przez uczniów pracujących w zespołach składających się maksymalnie z 8 osób. W szkole uczestniczącej w programie może być zrealizowanych kilka różnych projektów, jednak nie więcej niż 3.
  • W szkołach odbędą się warsztaty z animatorami młodzieżowymi przygotowujące uczniów do realizacji projektu.
  • Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia onlina animatora.
  • Projekty uczniowskie kończą się ich prezentacją w szkole (np. przed rówieśnikami lub rodzicami) oraz w sieci (np. blog, Facebook, inne narzędzia internetowe).
  • Autorzy najciekawszych projektów zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie w Warszawie.

Ścieżki tematyczne w ramach programu „Dbam o przyszłość” w roku szkolnym 2017/2018. 

Uczestnicy, którzy wyrazili chęć zrealizowania projektu uczniowskiego, będą proszeni o wybranie jednej z trzech ścieżek tematycznych. Miniprojekt powinien zostać zrealizowany w terminie 5 tygodni (od dnia przeprowadzenia lekcji przez wolontariusza AXA). Szczegóły dotyczące realizacji projektu opublikujemy w przewodniku po projekcie, który ukaże się na naszej stronie w drugiej połowie września 2017 r. Zespoły realizujące miniprojekt zostaną będą mogły skorzystac z dodatkowego wsparcia online animatora. Terminy zajęć w szkołach zakwalifikowanych do programu będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

  • Naucz innych!

W oparciu o uzyskaną wiedzę przedstawcie najciekawsze informacje z lekcji prowadzonej przez wolontariusza AXA. Wybór zagadnień, adresatów oraz formę wykonania projektu zostawiamy do wyboru uczniom. Możecie np. zorganizować warsztaty z dziećmi lub rodzicami albo przygotować badanie w społeczności lokalnej.

  • Bądź bezpieczny!

W ramach tej ścieżki przygotujcie kampanię reklamową dotycząca bezpiecznego zarządzania ryzykiem. Wybór adresatów oraz formę realizacji wybierają uczniowie. Być możecie przygotujecie akcję plakatową, filmik lub wydarzenie?

  • Dbaj o przyszłość

Czy zastanawialiście się nad swoją przyszłością? Wraz z Waszym zespołem lub zaproszonymi osobami zorganizujecie spotkanie/warsztaty lub wydarzenie, w trakcie którego wyznaczycie sobie cele na najbliższy rok oraz zaplanujecie działania, które trzeba podjąć, aby je zrealizować. Ponadto w swoich planach uwzględnijcie ryzyka związane z nieosiągnięciem Waszych zamierzeń (np. nagła choroba, trudna sytuacja materialna).

 

oprac.MaŚ