Partnerzy

Program Dbam o przyszłość realizują:

Centrum Edukacji Obywatelskiej  - od ponad 20 lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku i naturalnej zdolności uczenia się, rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi, tak by byli w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rynek pracy i ich społeczno-ekonomiczne otoczenie. W naszej misji i celach mieści się inicjowanie i wdrażanie takich rozwiązań edukacyjnych, które wspierają młodych ludzi w przechodzeniu z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Współpracujemy z samorządami lokalnymi i dyrekcjami szkół w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych oraz komunikacji pomiędzy szkołą a lokalnymi środowiskami; organizujemy kompleksowe wsparcie szkół; wdrażamy programy skierowane do młodzieży, aktywizujące ich na rzecz lokalnego środowiska oraz rozwijające kompetencje kluczowe; wspieramy rozwój – we współpracy z samorządami - lokalnych polityk oświatowych.

Programy CEO zakładają zespołową pracę, dzięki której młodzi ludzie rozwijają niezbędne na rynku pracy komp. społeczno-obywatelskie i komunikacyjne, uczą odpowiedzialności za realizację zadań, angażują w samorządność oraz wolontariat. Uczniowie dzięki nim nie tylko zdobywają doświadczenie „zawodowe”, ale też zyskują poczucie sprawczości i wpływu na otoczenie.

 

Grupa AXA -  międzynarodowa firma finansowa obecna w 56 krajach oraz liderem w ubezpieczaniu i zarządzaniu aktywami, w Polsce firma działa od 2006 roku. Chroni życie, zdrowie i majątek oraz zarządza aktywami niemal 2,6 mln klientów, którzy korzystają z ochronnych i inwestycyjnych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń emerytalnych, komunikacyjnych czy turystycznych. AXA dba również o bezpieczeństwo firm, ich majątek i interesy prawne oraz bezpieczeństwo pracowników.

Od trzech lat prowadzi pierwszy w Polsce ogólnopolski program o ubezpieczeniach „Dbam o przyszłość” oparty o wolontariat pracowników grupy AXA. Wolontariusze przyjmują na zajęciach rolę konsultantów. Jako praktycy, przybliżają uczniom zasady działania ubezpieczeń i wyjaśniają sposoby ochrony przed rożnymi rodzajami ryzyk. Istotnym elementem tych spotkań jest także prezentacja doświadczeń i przemyśleń dotyczących własnej drogi zawodowej i edukacyjnej.