O programie

Program praktycznej edukacji ekonomicznej Dbam o przyszłość kierujemy do uczniów i uczennic w wieku 15-17 lat, mając nadzieję, że młodzi ludzie wyposażeni w podstawową wiedzę o sposobach przeciwdziałania różnym ryzykom (w tym o ubezpieczeniach i inwestycjach) oraz umiejętności ich analizy i doboru adekwatnie do osobistych sytuacji będą podejmowali odpowiedzialne decyzje finansowe oraz dokonywali świadomych wyborów finansowych.

Działania w programie

W  KAŻDEJ SZKOLE (wariant podstawowy)

  • dwugodzinna lekcja o finansach, ubezpieczeniach i ryzykach,
  • publikacja informacji i dobrych praktyk na stronie internetowej i fanpage programu,
  • materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów.

W  WYBRANYCH SZKOŁACH (wariant rozszerzony)

  • możliwość realizacji przez zainteresowanych uczniów miniprojektów o tematyce związanej z przeprowadzoną lekcją,
  • warsztaty przygotowujące do realizacji miniprojektu prowadzone przez animatora młodzieżowego,
  • opieka animatora przy realizacji miniprojektów,
  • udział w gali podsumowującej projekty i spotkania z ekspertami oraz praktykami biznesu.

 

     

       Zapoznaj się z regulaminem programu "Dbam o przyszłość", klikając na ikonę z lewej strony.