Lekcje

Jak będą wyglądać lekcje w szkołach?

W roku szkolnym 2017/18 wolontariusze i wolontariuszki firmy AXA poprowadzą w szkołach w całej Polsce lekcje o finansach, których celem jest przygotowanie uczniów i uczennic do podejmowania w przyszłości optymalnych decyzji i wyborów finansowych.

Podczas dwóch lekcji młodzież:

  • zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejmowania różnych decyzji finansowych,
  • będzie analizowała i planowała  różnorodne przedsięwzięcia, szukając rozwiązań w sytuacji, kiedy potrzeb jest więcej niż pieniędzy lub gdy pojawią się w planowanych działaniach nieprzewidziane zmienne,
  • zdobędzie wiedzę o sposobach przeciwdziałania różnym ryzykom oraz umiejętności ich analizy i doboru, adekwatnie do osobistych sytuacji,
  • będzie współpracowała w grupie, analizowała różne studia przypadków, rozwiązywała problemy,
  • będzie miała okazję spotkać osoby z różnym doświadczeniem zawodowym.

Zajęcia trwają 2 godziny (120 minut). Pierwsza część spotkania dotyczy podejmowania różnych decyzji, w tym decyzji finansowych, skutków i konsekwencji tych decyzji lub ich braku oraz wpływu naszych decyzji na finanse osobiste. Podczas drugiej części spotkania koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z ryzykami, które nam towarzyszą w codziennym życiu (z odwołaniem do doświadczeń własnych uczniów) oraz sposobami ich zapobiegania lub minimalizowania.

Obie lekcje będą prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących. Spotkanie jest dla uczniów i uczennic okazją do pogłębienia wiedzy, wyjaśnienia wątpliwości oraz zadawania pytań ekspertom w swoich dziedzinach.

Po spotkaniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

oprac. MaŚ